"מצלם המסך" ו"מקליט המסך" הטובים ביותר

בסקירה זו נסביר מה זה "מצלם מסך" ו"מקליט מסך" ונסקור כמה תוכנות משני הסוגים.
בסוף נכריע אילו תוכנות הן הכי טובות!