מפנקסו של טכנאי: "הקבצים המתים – היקומו לתחייה?" – חלק א' – הצגת הבעיה

קבצים אבודים נעלמו ללקוח אומלל – האם תוכלו לעזור לו?