הורדת תוכנות אמיתיות, לחיצות, התקנות מיותרות או "המשך" "המשך" "סיום"

האם כל הודעה שבה כתוב: "הורדה כאן" זו הודעה אמיתית, כיצד מזהים מה אמיתי ומה לא? וממה יש להיזהר כאשר מתקינים תוכנה כלשהי.