האדון והעבד – הסמארטפון מול בעליו. היכן אתם ממוקמים?

תמונה זו מציגה שתי אפשרויות של תפיסת המציאות, האם האדון הוא בעליו של הסמארטפון – פלפון, והסמרטפון הוא עבדו ומשרתו או שמא הפוך? והיכן אתם נכנסים בתמונה זאת? ב"אידיאל" או ב"מציאות"?