"התאמת משרד החינוך למאה ה-21" – כיצד הסיסמא מתממשת?

רעיונות למורים, מנהלים, מדריכים. וכל העוסקים בתחום לקידום תחום התקשוב בבית הספר. ל"למידה משמעותית".