מפנקסו של טכנאי – תינוק המכניס את המקלדת, כפתור ההפעלה ואת כונן ה DVD לתוך הפה (וכל המחשב לאבדון)

המחשב שלנו לעיתים נתון לחסדם ולנגיעותיהם של קטנטנים ואנשים שאינם מורשים, הדבר עלול לגרום לבלאגן בשולחן העבודה, מחיקות שונות ובלאגן. – כיצד ניתן למנוע זאת?