כיצד ניתן להפוך את הפלאפון לשלט רחוק למחשב

WifI Mouse היא אפליקציה המאפשרת לשלוט על סמן העכבר באמצעות הפלאפון