אתר העדכונים וההסברה idfblog.com, נפגע ע"י מתקפת ההאקרים כבר כמה שעות שאינו פעיל

מתקפה נוספת, שוב ושוב, הפעם תקפו חזק ולא רק השחיתו את דף הבית, כנראה הוסרו כמות של דפים מאתר הבלוג idfblog.com, האתר הרשמי של הסברת צה"ל בשפה האנגלית.