מיקי מחשבים בשלג – ישראל מושלגת תשע"ג – 2013

ישראל חווה חורף ברוך בגשמים, וגם בשלגים, בימים האחרונים נערמו שלגים רבים בחלקי הארץ, כמה תמונות מהשלגים.