מפנקסו של טכנאי מחשבים – תעלומת "הקבצים המתחפשים" – הקבצים מפעילים תוכנה לא להם – מה קורה כאן?

הלקוח טוען שפתאום ביום בהיר, פתאום הקבצים שלו התחפשו למשהו אחר! כל הפעלה שלהם מפעילה משהו שזה לא הם, איזו תעלומה מה זה? חייזרים?