חתול במגפיים – חתול עומד בצפירה על שתי רגליו

מנהג הונהג במדינת ישראל לעמוד בצפירה של יום השואה ויום הזיכרון, בד"כ הדבר אמור לאנשים אזרחי ישראל ונאמנים לה – לבני אדם אך לא לחתולים… יש יוצאים מן הכלל.