חסימת העתק הדבק (Copy and Paste block) ע"י מחיקת לוח העריכה (Clipboard)

מקרה חדש – העתקות והדבקות ללא כל מונעים! שומעים הרבה את המילים: תעשה "העתק" "הדבק" לפה ולשם. תארו לכם עולם ללא העתק הדבק. תלמידים יוכלו לתרגל איך מסכמים ללא אפשרות של העתקה והדבקה…