אתרים נוספים נפרצים כל העת ואיום חדש מבית היוצר של ארגון אנונימוס

איומו האחרון של אנונימוס מאיים להפיל 10 אלף, ולהפיל שרתי DNS. כמו כן עשרות רבות של אתרים נוספים הופלו במסגרת התקפת ההאקרים והתקפת מבצע #OpIsrael. יש למגן את אתרכם, וניתן להצטרף לקבוצת המתנדבים הפועלים לעזרת האתרים הנפגעים.